Wydawca treści Wydawca treści

„Sosna notecka”

Dnia 26.02.2013 została zawarta umowa dotycząca rozpoczęcia ekspertyzy „Określenie gęstości umownej oraz składu chemicznego surowca sosnowego Puszczy Noteckiej, w aspekcie przydatności do mechanicznego i chemicznego przerobu drewna”.

 

Dnia 26.02.2013 została zawarta umowa dotycząca rozpoczęcia ekspertyzy „Określenie gęstości umownej oraz składu chemicznego surowca sosnowego Puszczy Noteckiej, w aspekcie przydatności do mechanicznego i chemicznego przerobu drewna".

Prace w zakresie realizacji projektu już się rozpoczęły. Zostały pobrane próbki z wyciętych drzew w wyselekcjonowanych drzewostanach. W ekspertyzie zostaną porównane próbki sosny wąskosłoistej z próbkami sosny rosnącej w podobnych warunkach poza terenem Puszczy, oraz próbkami sosny rosnącej w podobnych warunkach na obszarach porolnych. Drewno zostanie poddane pomiarom parametrów makrostruktury. Określenie cech fizyko-chemicznych surowca sosnowego Puszczy Noteckiej może okazać się przydatne dla celów marketingowych.

fot. W.Kusiak

W ekspertyzie bierze udział 7 nadleśnictw wchodzących w skład Leśnego Kompleksu Promocyjnego „Puszcza Notecka", tj.: Nadleśnictwo Międzychód, Karwin, Sieraków, Potrzebowice, Krucz, Wronki i Oborniki oraz Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu. Wyniki mają być przedstawione pod koniec roku.