Wydawca treści Wydawca treści

„Turysto zabierz swoje śmieci ze sobą”

W styczniu 2023 r. Międzychodzcy leśnicy rozpoczęli akcję likwidowania koszy na śmieci z obiektów turystycznych (za wyjątkiem miejsc biwakowania), w miejscach tych zostaną zamontowane tabliczki informacyjne z napisem „Śmieci zabierz ze sobą”. Akcja jest celowa i uzasadniona ma doprowadzić do wyrobienia wśród odwiedzających tereny leśne nawyku zabierania własnych śmieci ze sobą.

Zaśmiecanie lasu stanowi poważny problem, na który Nadleśnictwo Międzychód wydaje corocznie kilkadziesiąt tysięcy złotych. Pozostawione w koszach śmieci stanowią zarówno pokusę jak i bezpośrednie zagrożenie dla zwierząt dziko żyjących. Notorycznie zdarza się, że do koszy wywożone są odpady domowe, a w przypadku braku miejsca pozostawiane bezpośrednio przy śmietniku.Powszechne są kampanie informacyjne przeprowadzane przez zarządców i właścicieli obiektów turystycznych zmierzające do szerokiego promowania dbałości o środowisko.
„Pozostaw, to miejsce takim jak je zastałeś oddając w ten sposób szacunek przyrodzie”.