Wydawca treści Wydawca treści

Gospodarka leśna bez tajemnic

W sali widowiskowej Centrum Animacji Kultury w Międzychodzie odbył się wykład dla studentów Uniwersytetu Trzeciego Wieku dotyczący szeroko rozumianej gospodarki leśnej w Nadleśnictwie Międzychód.

Prelegentem wykładu  pt. „Gospodarka leśna w Nadleśnictwie Międzychód – aspekt historyczny, przyrodniczy, gospodarczy i ekonomiczny” był Nadleśniczy Nadleśnictwa Międzychód – Sylwester Morawiak.

Spotkanie było doskonałą okazją do przybliżenia realizowanych i planowanych działań, między innymi związanych z użytkowaniem lasu, który to temat wzbudza bardzo duże zainteresowanie społeczeństwa. Poruszono również tematykę związaną z  różnorodnymi zagrożeniami dla polskich lasów.

Seniorzy mogli bliżej poznać bogactwo przyrodnicze Nadleśnictwa Międzychód i zostali zaproszeni  przez leśników do odwiedzania naszych lasów, które są otwarte dla każdego – także dla osób starszych.

Po wykładzie odbył się koncert „Dla Ukrainy…” grupy scenicznej FENIKS.

Fot. Roman Gawron