Wydawca treści Wydawca treści

Konkurs na EKO-ZABAWKĘ

Przedszkole „BAJKA” w Bielsku zorganizowało wewnątrzprzedszkolny konkurs plastyczno-techniczny pt. „EKO-ZABAWKA”.

Celem konkursu było:
- pogłębienie wiedzy dzieci na temat zagadnień z zakresu ekologii i ochrony środowiska,
- rozwijanie wrażliwości estetycznej oraz rozbudzanie zainteresowań ekologicznych dzieci,
- rozbudzanie wyobraźni i fantazji,
- rozwijanie zdolności manualnych,
- wdrażanie do estetycznego wykonywania prac plastyczno – technicznych.

Konkurs cieszył się dużym zainteresowaniem, czego dowodem jest duża liczba prac konkursowych. W konkursie uczestniczyły dzieci wraz z ich rodzicami. Uczestnicy konkursu wykorzystując surowce i różne materiały wtórne przygotowali pomysłowe i oryginalne zabawki, które można podziwiać w Bibliotece Publicznej w Bielsku. Komisja konkursowa miała bardzo trudne zadanie przy wyborze zwycięzców.
Wyniki konkursu:
Pierwsze miejsce: Alicja Framska
Drugie miejsce: Lena Szczepańska
Trzecie miejsce: Michalina Szarata

SERDECZNIE GRATULUJEMY!