Wydawca treści Wydawca treści

Ocena upraw i produkcji szkółkarskiej

Co roku w październiku wykonuje się obligatoryjną ocenę udatności pięcioletnich upraw.

W naszym  nadleśnictwie ocenione zostało około 175 ha powierzchni, które zostały odnowione w 2017 roku. Określono ich procentowy stopień pokrycia oraz przydatność hodowlaną ustalaną na podstawie występujących wad, które mogą być spowodowane uszkodzeniami wywołanymi przez czynniki przyrody żywej lub nieożywionej. Wszystkie nasze powierzchnie otrzymały ocenę bardzo dobrą lub dobrą.

Jesień to również ocena produkcji na szkółce leśnej. Polega ona na określeniu ilości oraz jakości Leśnego Materiału Rozmnożeniowego wyprodukowanego w naszym Gospodarstwie szkółkarskim. Teraz już wiemy, że wiosną przyszłego roku będziemy dysponować 3 900 000 szt. sadzonek przede wszystkim: sosny, brzozy, dębu i buka czyli naszych podstawowych gatunków lasotwórczych.

tekst: Monika Filistowicz

zdjęcia: Lech Jankowiak