Wydawca treści Wydawca treści

Powstrzymać ASF

Dnia 11 października 2019 r. w siedzibie Nadleśnictwa Międzychód odbyło się spotkanie dotyczące zwalczania ASF (afrykańskiego pomoru świń), zarekomendowane przez Małgorzatę Golińską – Sekretarz Stanu w Ministerstwie Środowiska.

Uczestniczyli w nim: Mikołaj Jakubowski – przewodniczący Zarządu Okręgowego PZŁ w Poznaniu, Anna Buczko – Powiatowy Lekarz Weterynarii PIW w Międzychodzie, przedstawiciele Powiatowego Inspektoratu Weterynarii w Międzyrzeczu, przedstawiciel Starostwa Powiatowego w Międzychodzie, Straż Miejska w Międzychodzie, przedstawiciele kół łowieckich, przedstawiciele Służby Leśnej Nadleśnictwa Międzychód.

     Spotkanie otworzył Sylwester Morawiak – Inżynier Nadzoru w Nadleśnictwie Międzychód, który powitał obecnych i oddał głos Powiatowemu Lekarzowi Weterynarii. Pani Anna Buczko przedstawiła prezentację pt.: „ASF u dzików oraz zasady bioasekuracji”.

    Zasady procedur zapobiegających ASF i odstrzału sanitarnego na terenie powiatu międzyrzeckiego przekazała przedstawicielka Powiatowego Inspektoratu Weterynaryjnego w Międzyrzeczu.

 

Profilaktyka krok po kroku  

Rola pracowników Lasów Państwowych w powstrzymaniu ekspansji ASF jest niezwykle istotna, ponieważ wirus występuje w lesie, przenoszony przez dziki. Powinni na niego też uważać pracownicy zakładów usług leśnych i myśliwi. Co możemy zrobić?

 • Informujmy służby weterynaryjne lub nadleśnictwo o każdym padłym dziku, jakiego znajdziemy w lesie, nawet jeżeli jest on w stanie zaawansowanego rozkładu. Próbka pobrana z kości pozwala bowiem na identyfikację wirusa.
   
 • Pod żadnym pozorem nie wywoźmy do lasu odpadów z produktów pochodzenia zwierzęcego, resztek karmy używanej do karmienia zwierząt gospodarskich, zwierząt padłych, obornika itp.
   
 • Do minimum ograniczmy możliwość wychodzenia poza obręb gospodarstwa psów, kotów i innych zwierząt. Mogą one bowiem mieć kontakt z padłym dzikiem lub miejscem, gdzie przebywał dzik zarażony ASF. Jakkolwiek wirus nie jest groźny dla tych zwierząt, to mogą one przenieść go w obręb gospodarstwa.
   
 • Osoby pracujące w lesie i jednocześnie będące hodowcami świń powinny przestrzegać zasad tzw. bioasekuracji. Zmiana obuwia, ubioru, dezynfekcja – to elementarne zasady postępowania. Najlepiej byłoby, gdyby opiekę nad zwierzętami sprawowała osoba z gospodarstwa domowego, która nie ma kontaktu z lasem.
   
 • Konieczne jest ograniczenie do niezbędnego minimum liczby osób mających kontakt z obiektem, w którym przetrzymywane są świnie, jak również unikanie pożyczania maszyn i sprzętu do obsługi stada z innych gospodarstw.
   
 • Nie wolno karmić świń trawą wykoszoną na łąkach śródleśnych lub przyleśnych.
   
 • Po zaobserwowaniu objawów chorobowych u świń natychmiast należy powiadomić służby weterynaryjne. Pierwszymi klinicznymi objawami zarażenia wirusem ASF są podwyższona temperatura i brak apetytu, następnie krwawe wybroczyny z nosa. Nie wolno ich bagatelizować.

Nie sposób wymienić wszystkich zasad właściwego postępowania wobec zagrożenia wirusem ASF. Najważniejszy jest zdrowy rozsądek i świadomość, że bagatelizowanie problemu i niefrasobliwość mogą na dziesięciolecia sparaliżować polską gospodarkę żywnościową.


Afrykański Pomór Świń to choroba wirusowa niezagrażająca człowiekowi !