Wydawca treści Wydawca treści

Projekt „Fire Cadets Plus”

Nadleśnictwo Międzychód odwiedzili goście z Chorwacji, Danii, Estonii i Hiszpanii w ramach realizacji międzynarodowego projektu „Fire Cadets Plus”.

Projekt w całości finansowany jest ze środków Unii Europejskiej z programu ERASMUS+. Celem projektu jest zidentyfikowanie, przetestowanie i wdrożenie nowych sposobów działania młodzieżowych drużyn pożarniczych w obszarze prewencji społecznej i stworzenie dedykowanej tym działaniom platformy e-learningowej, wspomaganej przez aplikację mobilną na

smartfony.

Platforma szkoleniowa połączy docelowo zagadnienia prewencji społecznej z innymi ważnymi aspektami funkcjonowania MDP w Polsce, takimi jak:

taktyka działań ratowniczo-gaśniczych, nauka o sprzęcie pożarniczym, kwalifikowana pierwsza pomoc, sport pożarniczy (w tym CTIF), wychowanie obywatelskie, bank dobrych pomysłów oraz forum dyskusyjne.

 

W siedzibie Nadleśnictwa Międzychód Nadleśniczy Sylwester Morawiak przedstawił prezentację na temat ochrony przeciwpożarowe i odpowiedział na zadawane pytania. Goście mieli okazję zobaczyć jak działa punkt alarmowo dyspozycyjny (PAD). Na zakończenie uczestnicy spotkania obejrzeli w terenie sieć dróg pożarowych oraz zbiorniki przeciwpożarowe naszej jednostki.