Wydawca treści Wydawca treści

Przebudowa drogi Kolno – Sady – Zatom Stary

W ramach wspólnych inwestycji Samorządów Lokalnych i PGL Lasów Państwowych podpisano umowę dotyczącą przebudowy drogi Kolno – Sady – Zatom Stary.

Inwestorem wiodącym jest Gmina Międzychód. Nadleśnictwo Międzychód partycypuje w kosztach inwestycji. Całkowita wartość robót budowlanych wynosi 1 545 176,79 zł. Udział środków finansowych Nadleśnictwa Międzychód wynosi 407 394,89 zł. Udział Nadleśnictwa Międzychód wynika z rozliczenia w powierzchni z przyległych gruntów Skarbu Państwa PGL Lasy Państwowe Nadleśnictwa Międzychód w bezpośredniej bliskości drogi. Partycypacja w kosztach dotyczy wyłącznie prac, które mieszczą się w standardach leśnego dojazdu pożarowego (podbudowa z kruszywa łamanego ze skał litych). Przebudowana droga połączy siedzibę leśnictwa Kolno z drogą powiatową Międzychód - Kolno.