Wydawca treści Wydawca treści

Sesja Rady Powiatu Międzychodzkiego oraz Rady Miejskiej Międzychodu

Z inicjatywy Nadleśnictwa Międzychód odbyła się wspólna sesja Rady Powiatu Międzychodzkiego oraz Rady Miejskiej Międzychodu w 100-lecie odzyskania niepodległości przez Polskę. Oprócz radnych powiatowych i gminnych wzięli w niej udział przedstawiciele Lasów Państwowych zastępca dyrektora RDLP w Szczecinie Krzysztof Sielecki, Nadleśniczy Nadleśnictwa Międzychód Piotr Bielanowski oraz zaproszeni goście.

Sesja odbyła się w sali konferencyjnej UMiG Międzychód i posiadała charakter otwarty uzyskując rangę imprezy regionalnej RDLP w Szczecinie.

Sesję rozpoczął wykład Marka Rezlera historyka specjalizującego się w historii wojskowości i badaniu dziejów Polski oraz Wielkopolski XIX i XX wieku, na temat 100-lecia odzyskania niepodległości przez Polskę. Marek Nowak pracownik Lasów Państwowych opowiedział o historii leśnictwa na terenie Powiatu Międzychodzkiego. Nadleśniczy Nadleśnictwa Międzychód Piotr Bielanowski przedstawił ciekawą prezentację na temat lasów w Polsce i zadań naszego nadleśnictwa. Z gości głos zabrali: Włodzimierz Łęcki były wojewoda poznański, senator V kadencji, krajoznawca, przewodniczący rady naukowo-społecznej Leśnego Kompleksu Promocyjnego Puszcza Notecka i poseł na Sejm RP Jakub Rutnicki.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ostatnim punktem części sesyjnej było podjęcie wspólnej uchwały przez Radę Powiatu Międzychodzkiego i Radę Miejską Międzychodu w sprawie określenia zasad współpracy pomiędzy gminą Międzychód a Skarbem Państwa - Państwowym Gospodarstwem Leśnym Lasy Państwowe – Nadleśnictwo Międzychód. Uchwałę przyjęto jednogłośnie.

Finałem wydarzenia był wspólny wyjazd do leśnictwa Mokrzec gdzie pokazano pamiątkowy kamień upamiętniający Pierwsze Święto Lasu z 1933 roku oraz kamień graniczny z 1920 roku goście zwiedzili  Ośrodek Edukacji Ekologicznej Mokrzec gdzie eksponowana jest również historia leśnictwa oraz regionu.