Wydawca treści Wydawca treści

Spotkanie emerytów/rencistów w Nadleśnictwie Międzychód, dnia 07.06.2019r.

Podtrzymując coroczną tradycję, zaproszono emerytów i rencistów na spotkanie, z okazji Dnia Leśnika, które odbyło się na łowisku SAZAN – Gorzycko Stare.

Zaproszonych gości powitał Pan  Nadleśniczy P.Bielanowski, przedstawiając m.in. historię powstania nadleśnictwa, co wiąże się z zamiarem wydania monografii Nadleśnictwa Międzychód, nad którą trwają obecnie prace. Rocznica 100-lecie istnienia i trwania Nadleśnictwa, w administracji polskiej, skłania do refleksji i podsumowania tak ważnego okresu.

Zaproszeni goście, jako osoby mające wkład w tworzenie tej historii, zostali poproszeni o ciekawe wspomnienia i zdjęcia z lat pracy. Przedstawiono  również prezentację  złożoną ze starych zdjęć, celem rozpoznania  osób na nich widniejących.

Spotkanie miało także akcent artystyczny, przeprowadzono konkurs „Jaka to melodia” , kilka utworów na gitarze  zagrał  również podleśniczy Bartosz  Kiona.

Dla chętnych emerytów  istniała możliwość wędkowania nad stawami. Spotkanie było  okazją do serdecznych rozmów, wspomnień i kontaktów z dawnymi współpracownikami.

Dziękując wszystkim za przybycie mamy nadzieję na powtórne spotkanie za rok.

 

 

Organizator - Komisja Socjalna działający przy Nadleśnictwie Międzychód