Wydawca treści Wydawca treści

Szkolenie z cięć pielęgnacyjnych

W dniu 19.11.2021 odbyło się kolejne szkolenie dla leśniczych i podleśniczych tym razem z obrębu Gorzyń. Jego celem było zaktualizowanie zasad prowadzenia cięć pielęgnacyjnych upraw i młodników.

Spotkanie rozpoczęło się na terenie leśnictwa Muchocin od powierzchni typowej dla południowego obrębu naszego nadleśnictwa czyli z przewagą dębu. Następne pozycje w leśnictwach: Goraj, Gorzyń oraz Kolno, były bardzo zróżnicowane pod względem gatunkowym  oraz  wiekowym co dało podwaliny do długotrwałych dyskusji. Czyszczenia wczesne i późne są bardzo ważnymi zabiegami hodowlanymi wymagającymi dużej wiedzy, dlatego tak ważna jest wymiana doświadczeń.


tekst:Monika Filistowicz

Zdjęcia: Lech Jankowiak