Wydawca treści Wydawca treści

Sztandar dla Nadleśnictwa Międzychód

W dniu 10.12.2018 r. odbyło się zebranie Społecznego Komitetu w sprawie ufundowania sztandaru dla Nadleśnictwa Międzychód.

Przybyłych gości powitał nadleśniczy Piotr Bielanowski przedstawiając cel spotkania. Omówiono Zarządzenie Dyrektora Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Szczecinie z dnia 7 czerwca 2016 roku w sprawie nadania sztandaru jednostkom organizacyjnym Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Szczecinie.
Prelekcję na temat historii Nadleśnictwa Miedzychód przedstawił Pan Marek Nowak.
Pan Nadleśniczy zapoznał uczestników z aktualnymi problemami gospodarki leśnej w Nadleśnictwie Międzychód.
Przystąpiono do wyboru członków Zarządu Społecznego Komitetu Fundacji Sztandaru dla Nadleśnictwa Międzychód. Wybrany został Zarząd w składzie:
Przewodniczący – Julian Mazurek
Z-ca Przewodniczącego – Agnieszka Leśniewska
Skarbnik – Urszula Kotyńska
Sekretarz – Małgorzata Winkler-Jankowiak
Członek – Andrzej Wilkoński
Członek – Arkadiusz Karwatka
Po uzyskaniu zgody Dyrektora Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych  w sprawie nadania sztandaru dla Nadleśnictwa Międzychód zostanie przeprowadzone spotkanie w celu ustalenia dalszych działań.