Wydawca treści Wydawca treści

Technolodzy drewna poznają podstawy produkcji leśnej na ternie Nadleśnictwa Międzychód.

W piątek 22.10.2021 r., dzięki życzliwości i pomocy leśników z Nadleśnictwa Międzychód, studenci drugiego roku technologii drewna studiów stacjonarnych Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu poznawali zasady prowadzenia gospodarki leśnej, przemierzając trasę z Sowiej Góry do Przedlesia.

Przewodnim tematem zajęć było użytkowanie lasu. Oglądano trzebież późną wykonywaną w drzewostanie sosnowym przy użyciu harwestera; zapoznano się ze sposobem wyrabiania sortymentów drzewnych; uwarunkowaniami przyrodniczymi i terenowymi wpływającymi na wydajność pracy, a także omawiano aspekty bezpieczeństwa pracy i zagrożenia środowiska przyrodniczego.
Kilkugodzinna wędrówka po Puszczy Noteckiej pozwoliła poznać różne typy siedlisk leśnych, fazy rozwojowe drzewostanów i zmieniające się, wraz przemieszczaniem się na południe ich składy gatunkowe. Zapoznano się także z wybranymi aspektami hodowli i ochrony lasu oraz z organizacją pracy nadleśnictwa.
Momentami deszczowa aura uzmysłowiła uczestnikom zajęć jak trudna bywa praca leśnika w zmieniających się warunkach atmosferycznych.

Tekst i zdjęcia: Władysław Kusiak