Wydawca treści Wydawca treści

Uwaga opryski!!!

INFORMACJA O PLANOWANYCH ZABIEGACH Z ZASTOSOWANIEM ŚRODKÓW OCHRONY ROŚLIN PRZY UŻYCIU SPRZĘTU AGROLOTNICZEGO ORAZ WPROWADZENIU OKRESOWEGO ZAKAZU WSTĘPU DO LASU

Nadleśnictwo Międzychód informuje, że w oparciu o dotychczasowe wyniki prognostyczne określające zagrożenie ze strony szkodliwych owadów, na terenie lasów Nadleśnictwa Międzychód zostanie przeprowadzony zabieg chemicznego ograniczania liczebności gąsienic barczatki sosnówki Dendrolimus pini. Będące przedmiotem zabiegu owady są groźnym szkodnikiem drzewostanów sosnowych, zdolnym do masowego (gradacyjnego) występowania i powodowania gołożerów, a w konsekwencji zamierania lasu. Zabiegi ratownicze będą wykonywane przy użyciu sprzętu lotniczego (M-18 Dromader) z atomizerem typu AU 5000 z zastosowaniem preparatów: Mospilan 20 SP w dawce 0,30 kg/ha oraz adiuwantu Ikar 95 EC w dawce 1,0 l / ha. Zabiegiem zostanie objęty obszar w Nadleśnictwie Międzychód o łącznej powierzchni 2000 ha:

- woj. lubuskie, gm. Skwierzyna Obszar Wiejski -  teren leśnictwa Leszczyny, w kompleksach leśnych Puszczy Noteckiej zlokalizowanych na północ od miejscowości Krobielewko, Skrzynica (pow. pola zabiegowego ok. 800 ha)

- woj. wielkopolskie, gm. Międzychód Obszar Wiejski  - teren leśnictw: Sowia Góra, Kamień, Mokrzec, w kompleksach leśnych Puszczy Noteckiej zlokalizowanych na wschód od miejscowości Sowia Góra (pow. pola zabiegowego ok. 1200 ha)

W załączeniu mapa z polami zabiegowymi.

Zabieg będzie wykonywany w terminie 9 - 27 maja 2022 r. w godzinach rannych lub  wieczornych, w bezdeszczowe i bezwietrzne dni. W obszarze objętym zabiegiem wprowadza się okresowy zakaz wstępu do lasu. Termin obowiązywania zakazu może ulec zmianie. Na granicach obszaru objętego zakazem wstępu umieszczone zostaną znaki zakazu wstępu do lasu.