Wydawca treści Wydawca treści

Znalezisko archeologiczne w Puszczy Noteckiej.

Podczas prac odnowieniowych przy wykonywaniu orki na powierzchni przygotowywanej do nasadzeń znaleziono średniowieczny grot żelazny.

O znalezisku powiadomiono Wojewódzki Urząd Ochrony Zabytków w Gorzowie Wlkp., którego przedstawiciel dokonał oględzin w terenie. Nie stwierdzono jednak w tym miejscu żadnych innych obiektów archeologicznych i stanowisko będzie zarejestrowane jako znalezisko luźne.   

Ustalenie wieku znalezionego grotu wymaga dodatkowych badań, wstępna ocena wskazuje jednak, że tego typu kształt uzbrojenia był stosowany w I tysiącleciu naszej ery.

Zabytkowy grot został protokolarnie przekazany do Wojewódzkiego Urzędu Ochrony Zabytków.

W tracie pobytu przedstawiciela Urzędu dokonano również oględzin innego miejsca, prawdopodobnie dawnego grodziska gdzie także podczas orki natrafiono na fragmenty ceramiki.