Asset Publisher Asset Publisher

IV Konferencja Puszcza Notecka

W Pile odbyła się już IV Konferencja Puszcza Notecka – 2022, CZŁOWIEK – LAS – DREWNO, 100 lat w życiu Puszczy Noteckiej 1922-2022.

Puszcza Notecka, o powierzchni około 133,4 tys. ha, tworzy największy, zwarty kompleks leśny na Nizinie Wielkopolskiej i jeden z największych w Polsce. Konsekwencją warunków siedliskowych Puszczy jest znaczna przewaga drzewostanów sosnowych (udział ok. 93%). Następstwem klęski strzygoni choinówki w latach 1922-1925, w wyniku której dokonano wyrębu drzewostanów na powierzchni około 75 tys. ha, jest wysoce niekorzystna struktura wiekowa drzewostanów. Wymienione uwarunkowania oraz fakt wchodzenia Puszczy w fazę intensywnego użytkowania wywołują wiele problemów urządzeniowych, hodowlano-ochronnych, ekonomicznych, techniczno-technologicznych oraz coraz ważniejszych społecznych.

Celem KONFERENCJI było nazwanie tych problemów, zasygnalizowanie sposobów ich rozwiązania przy uwzględnieniu współczesnych uwarunkowań.

Na KONFERENCJĘ  zaprosiło Polskie Towarzystwo Leśne, RDLP w Pile, Poznaniu i Szczecinie oraz Wydział Leśny i Technologii Drewna UP w Poznaniu.
PATRONAT HONOROWY:
- Ministerstwo Klimatu i Środowiska,
- Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu,
- Dyrektor Generalny Lasów Państwowych.
KOMITET NAUKOWY działał pod przewodnictwem prof. dr hab. Małgorzaty Mańki, czł. rzecz. PAN – Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu.

W programie KONFERENCJI znalazła się:
- Sesja plenarna,
- Sesja terenowa w Nadleśnictwach: Potrzebowice, Wronki, Krucz,
- Sesja referatowa w panelach: Las oraz Drewno i Człowiek.
Referat  pt. „Czas Próby-przyrodniczy, społeczny i ekonomiczny aspekt gradacji strzygoni choinówki w Puszczy Noteckiej w latach 1922-1925 wygłosił między innymi Pan Marek Nowak z Nadleśnictwa Międzychód.

Zdjęcia: Sylwester Morawiak, Lech Jankowiak, Marek Nowak, Wojciech Ostapowicz.