Asset Publisher Asset Publisher

Jesienne poszukiwania szkodników pierwotnych sosny

W starszych (ponad 20 letnich) drzewostanach sosnowych, późną jesienią, po pierwszych przymrozkach, gdy nie ma jeszcze trwałej pokrywy śnieżnej), według ustalonego schematu przeszukuje się ściółkę leśną pod koronami drzew..

Poszukiwania szkodliwych owadów zimujących w ściole

Te prace, to tak zwane „jesienne poszukiwania szkodników pierwotnych sosny”.

Pod koronami sosen centymetr po centymetrze przegarnia się ściółkę i glebę mineralną, z których zbiera się zimujące tam owady.  W Nadleśnictwie Międzychód prace te prowadzi się co roku na 352 powierzchniach (tzw. partiach kontrolnych). W każdym punkcie pod koronami 10 drzew, na prostokątach o wielkości 0,5 m x 1 m zbiera się formy przetrwalnikowe szkodliwych owadów.

Są to m.in. piękne choć groźne dla lasu gąsienice barczatki sosnówki, poczwarki strzygoni choinówki i poprocha cetyniaka, larwy osnui, kokony boreczników….

Piękna choć groźna dla lasów gąsienica barczatki sosnówki

Szkodniki owadzie sosny zimujące w ściółce

 

Zebrany materiał nadleśnictwo przekazuje do Zespołu Ochrony Lasu. Tam specjaliści określają potencjalne zagrożenie lasów na następny rok od poszczególnych gatunków owadów. Dla każdego z foliofagów sosny opracowano liczby ostrzegawcze i krytyczne pozwalające na prognozowanie zagrożenia drzewostanu i określenie powierzchni wymagającej podjęcia zabiegów ratowniczych. To na razie ocena wstępna. Wiosną będą prowadzone kolejne kontrole uzupełniające np. obserwacje wędrówek gąsienic w korony drzew na lepach, kontrola ilości żerujących owadów w koronach drzew… Obserwacje te dadzą obraz jak duże jest zagrożenie lasu, gdzie lokalizuje się gradacja i pozwolą podjąć decyzje o ewentualnym zastosowaniu zabiegów ratowniczych w tych drzewostanach, a przez to uchronić je przed poważnymi uszkodzeniami.

Prognozowanie występowania szkodników lasu związane jest z prowadzeniem gospodarki leśnej, której podstawowym zadaniem jest zachowanie trwałości lasów i ciągłości pełnionych przez nie funkcji.