Asset Publisher Asset Publisher

Kolejna inwestycja drogowa

Nadleśnictwo Międzychód zakończyło kolejną inwestycję drogową, mającą na celu wzmocnienie sieci dróg przeciwpożarowych na terenie Puszczy Noteckiej.

Po udzieleniu zamówienia w trybie przetargu nieograniczonego Nadleśnictwo Międzychód wyłoniło wykonawcę i udzieliło zamówienia za kwotę 1 174 699,10 zł netto. 
            Budowany odcinek drogi o długości 2,4 km  został zaprojektowany w technologii tłuczniowej, w której to warstwa konstrukcyjna została wykonana z tłucznia kamiennego o uziarnieniu ciągłym 0/63mm grubości 18cm oraz warstwy ścieralnej z klińca kamiennego o uziarnieniu 0/31,5 mm grubości 9 cm, dodatkowo zastosowano miłowanie nawierzchni drobnym kruszywem łamanym. Na budowanej drodze występowała również sieć gazowa w związku z czym po uzgodnieniu z PGNiG w miejscach występowania kolizji zastosowano płyty drogowe o wymiarach 300x100x15 cm, podwójnie zbrojone na podsypce cementowej. Dodatkowo wykonano  przepust umożliwiający migrację wody między rowami ,a także plac do przeładunku i tymczasowego magazynowania drewna.

Droga będąca dojazdem pożarowym, będzie również pełnić funkcje gospodarcze oraz stanowić dojazd do siedziby leśnictwa Żmijowiec.