Asset Publisher Asset Publisher

Leśne uprawy pod lupą

Każdej jesieni, leśnicy dokonują oceny udatności wszystkich 5-letnich upraw założonych sztucznie lub powstałych w wyniku odnowienia naturalnego.

Podstawą oceny udatności są dwa najważniejsze kryteria:
- stopień pokrycia powierzchni przez uprawę,
- przydatność hodowlana wynikająca z ilości stwierdzonych wad.
Sprawdza się między innymi czy w leśnej uprawie znajdują się odpowiednie gatunki drzew, ustala się % sadzonek, które wypadły od momentu posadzenia, ocenia się stopień uszkodzenia przez zwierzynę leśną np. sarny, jelenie.


Każdej leśnej uprawie w zakresie stopnia pokrycia i przydatności hodowlanej przyznaje się oddzielną  oceną punktową –  od 1 do 3. Na tej podstawie uzyskuje się dwucyfrowy symbol kwalifikacyjny dla całej uprawy, w którym pierwsza cyfra oznacza pokrycie a druga przydatność hodowlaną.
Symbol 1-1 oznacza uprawę bardzo dobrą, natomiast symbol 1-2 uprawę dobrą.
Uprawy o symbolu 3-1, 3-2, 3-3 gdzie stwierdzono pokrycie poniżej 50%, określane są jako przepadłe i wymagają ponownego odnowienia.
W Nadleśnictwie Międzychód w roku bieżącym obligatoryjnej ocenie poddano 176 ha upraw założonych w 2016 r., z których 153 ha oceniono jako bardzo dobre i nie stwierdzono upraw przepadłych. Takie oceny świadczą odpowiedzialności i zaangażowaniu leśników w dbałość o młode pokolenie naszych lasów.


 Tekst: Lech Jankowiak zdjęcia: Agnieszka Winkler i Lech Jankowiak