Asset Publisher Asset Publisher

Leśne zwierzęta w oczach przedszkolaków

Przedszkole „Kubuś Puchatek” z Międzychodu wspólnie z Nadleśnictwem Miedzychód zorganizowało konkurs plastyczny pt. „Zwierzęta polskich lasów”.

Do konkursu przystąpiły dzieci ze wszystkich placówek przedszkolnych w Międzychodzie oraz Przedszkole w Kamionnie i Łowyniu. Celem konkursu było wzbogacenie zainteresowań dzieci florą i fauną leśną oraz rozwijanie zdolności plastycznych.
Wszystkie prace konkursowe zostały wcześniej oznaczone wg ustalonego przez organizatora kodu i podzielone według kategorii wiekowej. Pod uwagę komisja wzięła samodzielny wkład pracy dziecka oraz wrażenie artystyczne treści tematu.

Po dłuższych obradach ustalono:
- w kategorii wiekowej 6-latków zwyciężyła praca Bartosza Rozpędowskiego z Przedszkola nr 2 z Oddziałami Integracyjnymi,

w kategorii wiekowej 5-latków praca Anety Nowak z Przedszkola w Kamionnie,

- w kategorii wiekowej 4-latków praca Aleksandra Wojtaszaka z Przedszkola nr 3 im. „Jana Brzechwy”,

- nagrodę wyróżnienia ufundowaną przez Radę Rodziców otrzymała praca Malwiny Wicenty z Przedszkola nr 1 im. „Miłośników Przyrody”.

- nagrodę wyróżnienia przyznaną przez Nadleśnictwo Międzychód, otrzymała praca Aleksandry Turtoń, również z Przedszola nr 3.