Asset Publisher Asset Publisher

Mała retencja – wielka sprawa

W ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020 „Kompleksowy projekt adaptacji lasów i leśnictwa do zmian klimatu – mała retencja oraz przeciwdziałanie erozji wodnej na terenach nizinnych” podpisano umowy na wykonanie nowych obiektów małej retencji na terenie Nadleśnictwa Międzychód.


Umowa dotyczy budowy infrastruktury wodnej na ciekach w leśnictwach: Kamień, Mokrzec, Żmijowiec, Przedlesie, Krobielewko i Nadziejewki.

W miejscach, w których wskazano poszczególne obiekty zaprojektowano zastawki i progi. Celem piętrzeń jest powstrzymanie szybkiego odpływu wód z przyrodniczo cennych terenów. Budowa piętrzeń ma na celu przywrócenie pierwotnego stanu ekosystemu sprzed okresu wykonywania melioracji odwadniających w lasach.

Piętrzenie wody w rowach spowoduje zatrzymanie lub spowolnienie spływu wód w obrębie niewielkiej zlewni rowu przy jednoczesnym zachowaniu krajobrazu naturalnego. Działania związane z piętrzeniem wody spowoduje poprawę bilansu wodnego, poprawę jakości środowiska oraz w pewnym zakresie przeciwdziałanie powodzi.

 

Więcej informacji w folderze Centrum Koordynacyjnego Projektów Środowiskowych: tutaj

Zapraszamy do obejrzenia filmu: tutaj