Asset Publisher Asset Publisher

Medale dla leśników

17 sierpnia 2020r. w Zachodniopomorskim Urzędzie Wojewódzkim w Szczecinie odbyła się uroczystość wręczenia Medali Stulecia Odzyskanej Niepodległości, nadanych przez Prezydenta Rzeczpospolitej Polskiej.

 

Medalem Stulecia Odzyskanej Niepodległości odznaczeni zostali leśnicy z nadleśnictw Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Szczecinie:

Bogusław Dziatko – podleśniczy z Nadleśnictwa Drawno

Edward Szaryk – emerytowany leśniczy z Nadleśnictwa Nowogard

Mieczysław Winkler – emerytowany leśniczy z Nadleśnictwa Międzychód

Arkadiusz Klimczak – Komendant Posterunku Straży Leśnej w Nadleśnictwie Gryfice

Eugeniusz Popowski – emerytowany leśniczy z Nadleśnictwa Rokita (zmarł 4 lipca 2020 r), medal odebrała córka

W imieniu Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej aktu wręczenia dokonała Sekretarz Stanu w Ministerstwie Środowiska Pani Małgorzata Golińska, w asyście Tomasza Hinca Wojewody zachodniopomorskiego i Huberta Kowalczyka zastępcy dyrektora RDLP w Szczecinie.
Parlamentarzystów zachodniopomorskich reprezentował Artur Szałabawka.
W uroczystości wzięli udział nadleśniczowie nadleśnictw: Drawno, Nowogard, Rokita, Międzychód, Gryfice.
Oprawę muzyczną zapewnił Zespół „Gorzowska Knieja”.
Medal nadaje Prezydent RP. Medal nadawany jest obywatelom polskim w okresie trwania Narodowych Obchodów Setnej Rocznicy Odzyskania Niepodległości Rzeczypospolitej Polskiej w latach 2018–2022.
Odznaczenie nadawane jest osobom, które poprzez:
pełnienie nienagannej służby publicznej – cywilnej lub wojskowej,
walkę o niepodległość oraz działalność na rzecz przemian demokratycznych,
aktywną działalność zawodową i społeczną,
twórczość naukową, literacką i artystyczną – przyczyniły się do odzyskania lub umacniania suwerenności RP, w tym w szczególności budowania wspólnoty obywatelskiej Polaków i poczucia tożsamości narodowej, rozwoju nauki, rozsławiania dobrego imienia RP poprzez kulturę i sztukę, rozwoju społecznego i umacniania więzi z Polakami za granicą oraz budowania dobrobytu gospodarczego RP.

Tekst. J. Sojka

Zdjęcia: Źródło: Centrum Prasowe Wojewody ZACHODNIOPOMORSKIEGO