Asset Publisher Asset Publisher

Ogłoszenie

Ekosystemy referencyjne – konsultacje społeczne

Nadleśnictwo Międzychód informuje, że zostały podjęte działania w zakresie weryfikacji i aktualizacji wykazu ekosystemów referencyjnych (Representative Sample Areas) wyznaczonych zgodnie z wymogami FSC (kryterium 6.4.).

Wykaz ekosystemów referencyjnych na terenie Nadleśnictwa Międzychód zał.1 (plik do pobrania).

Osoby, instytucje lub organizacje społeczne zainteresowane typowaniem powierzchni ekosystemów referencyjnych, zapraszamy do konsultacji.

Osobą do kontaktu w sprawie ekosystemów referencyjnych w Nadleśnictwie Międzychód jest:
Agnieszka Winkler, tel. 95 748 2091, e-mail: agnieszka.winkler@szczecin.lasy.gov.pl

Opinie, uwagi i własne propozycje wraz z uzasadnieniem prosimy przesyłać na adres siedziby Nadleśnictwa Międzychód (Przedlesie 12, 64-400 Międzychód) lub drogą elektroniczną, na adres e-mail: międzychod@szczecin.lasy.gov.pl, na formularzu stanowiącym załącznik do niniejszego ogłoszenia – zał.2 (plik do pobrania) w terminie do 20.05.2020 r.

 

 

Nadleśniczy Nadleśnictwa Międzychód

 

      Piotr Bielanowski