Asset Publisher Asset Publisher

Pomoc dla Ośrodka Terapii w Strychach

Na terenie Nadleśnictwa Międzychód znajduje się Ośrodek Terapii dla młodzieży.

Katolicki Ośrodek Terapii i Wychowania Młodzieży ANASTASIS w Strychach prowadzi terapię i readaptację młodych ludzi (14-21 lat) uzależnionych od środków psychoaktywnych. Strychy znajdują się na trasie Gorzów Wlkp. - Poznań, niedaleko Międzychodu. W strukturze placówki mieści się długoterminowy Ośrodek leczenia uzależnień w Strychach oraz hostel readaptacyjny w Gorzowie Wlkp.

Pobyt w Ośrodku trwa 12 miesięcy, społeczność terapeutyczną tworzy grupa blisko 25 osób. Leczenie odbywa się poprzez psychoterapię grupową i indywidualną, a codzienność ośrodkowa staje się materiałem do pracy w oparciu o metody społeczności terapeutycznej.

Ważną częścią programu jest współpraca z rodzinami pacjentów, którzy co miesiąc biorą udział w spotkaniach, stając się aktywnymi uczestnikami procesu terapii.

Nadleśnictwo Międzychód przekazało pomoc finansową w kwocie 500,00 zł, która została wykorzystana na zakup drewnianych stołów i ławek dla młodych pacjentów Ośrodka Terapii.