Asset Publisher Asset Publisher

Przekazanie ekspertyzy badawczej

Przekazanie ekspertyzy badawczej „Określenie gęstości umownej oraz składu chemicznego surowca sosnowego Puszczy Noteckiej, w aspekcie przydatności do mechanicznego i chemicznego przerobu drewna”

W dniu 24.10.2013 r., w siedzibie Nadleśnictwa Międzychód miało miejsce przekazanie i zreferowanie wyników ekspertyzy dotyczącej określenia wybranych właściwości drewna puszczańskiego. W spotkaniu wzięli udział reprezentanci wszystkich 7 nadleśnictw  finansujących przedsięwzięcie z terenu LKP „Puszcza Notecka" i 3 RDLP obejmujących zasięgiem ten kompleks leśny oraz autorzy badań z Wydziału Technologii Drewna Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu.

Dokumentację z badań przekazano w formie pisemnej i elektronicznej. Ponadto wyniki badań zaprezentowano obecnym, w trzech krótkich prezentacjach multimedialnych:

  1. Charakterystyka powierzchni badawczych i drzew próbnych (dr hab. Władysław Kusiak);
  2.  Określenie gęstości umownej i wybranych właściwości drewna sosny z Puszczy Noteckiej w aspekcie przydatności do mechanicznego o przerobu drewna (dr inż. Edward Roszyk);
  3. Skład chemiczny surowca sosnowego Puszczy Noteckiej, w aspekcie przydatności do chemicznego przerobu drewna (prof. dr hab. Włodzimierz Prądzyński).

Popierając sens kontynuacji badań, prof. Moliński zauważył, że w Polsce brakuje szczegółowych danych na temat właściwości sosny. Przypomniał, że Anglicy swego czasu dokonali oceny jakości polskiego drewna sosny zwyczajnej i zauważyli, że drewno z terenów Polski charakteryzuje się, w porównaniu z drewnem tego gatunku pochodzącym z krajów skandynawskich, Syberii oraz z okolic St. Petersburga, znacznie lepszymi właściwościami technicznymi.

W trakcie dyskusji stwierdzono, że praca miała charakter pilotażowy, a wybór tylko 4 powierzchni był podyktowany względami ekonomicznymi.  Stwierdzono, że po uzyskaniu doświadczenia przy wykonaniu tego tematu należy podjąć działania aby rozszerzyć badania w celu kompleksowego rozpoznania jakości drewna z Puszczy Noteckiej, a problem ten powinien być finansowany ze środków budżetowych   pochodzących z Narodowego Centrum Nauki lub Narodowego Centrum Badań i Rozwoju przy wsparciu Lasów Państwowych.  Zainteresowanie się właściwościami drewna z Puszczy Noteckiej jest obecnie bardzo wskazane z powodu starzenia się drzewostanów puszczańskich i wchodzenia dużej ich części w wiek rębności, oraz z uwagi na ustanowienie na tym terenie LKP „Puszcza Notecka", którego status pozwala, a właściwie i narzuca realizowanie nieco odmiennych postępowań gospodarczych od powszechnie realizowanych w Lasach Państwowych.

Podsumowując dyskusję, dyrektor K. Wróbel podziękował za podjęcie tematu ekspertyzy i uznał, że jest to praca o charakterze prekursorskim. Puszcza Notecka, ze względu na naturalny proces starzenia się i związane z tym skumulowane w czasie użytkowanie, jest unikalnym kompleksem leśnym, dlatego jest celowe aby posiąść wiedzę o właściwościach drewna. Jego zdaniem warto promować ten specyficzny produkt, jakim jest drewno z Puszczy Noteckiej.

  

 

fot. W. Kusiak