Asset Publisher Asset Publisher

Rośnie zagrożenie pożarowe lasów

UWAGA

DECYZJĄ nr 7

Dyrektora Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Szczecinie z dniem 13.03.2020 roku została wprowadzona akcja bezpośrednia w ochronie przeciwpożarowej lasu.
Z dniem 21 marca 2020 roku zostają uruchomione bazy lotnicze Lasów Państwowych.

Obecnie największe zagrożenie przeciwpożarowe w lasach występuje na styku z łąkami, drogami itp. gdzie zalegają pozostałe po zimie suche trawy.            
Uprasza się o niewypalanie łąk i suchych traw co może przynieść pokazany poniżej skutek.

Aktualne zagrożenie pożarowe dla Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych
w Szczecinie

https://www.traxelektronik.pl/pogoda/las/rejon.php?RejID=20