Asset Publisher Asset Publisher

Spotkanie ZLW

W dniu 12.04.2024 roku odbyło się w Nadleśnictwie spotkanie, powołanego przez Dyrektora Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Szczecinie, Zespołu Lokalnej Współpracy (ZLW) działającego przy Nadleśnictwie Międzychód.

Dotyczyło ono spraw prowadzenia gospodarki leśnej w lasach o zwiększonej funkcji społecznej w związku z opracowywaniem projektu Planu Urządzenia Lasu (PUL) dla Nadleśnictwa Międzychód na lata 2025-2034.

Zadaniem Zespołu będzie rozpoznanie potrzeb i oczekiwań lokalnych społeczności w zakresie społecznych funkcji lasu, analizowanie i opiniowanie zaproponowanego przez Nadleśnictwo zasięgu lasów o zwiększonej funkcji społecznej oraz zaprojektowanych wskazań gospodarczych.

W części terenowej członkowie ZLW mogli zapoznać się z głównymi założeniami oraz proponowanymi przez Nadleśnictwo, zmianami w sposobie gospodarowania w lasach o zwiększonej funkcji społecznej. 

,,Plan na las" w przystępny sposób przedstawia na czym polega rola planowania (urządzania) w prawidłowym zarządzaniu i ochronie lasów. Zachęcamy do obejrzenia filmu zrealizowanego z okazji 60-lecia powstania Biura Urządzania Lasu i Geodezji Leśnej - wiodącego podmiotu planistycznego w polskim leśnictwie. Kliknij tutaj FILM