Asset Publisher Asset Publisher

Światowy Dzień Pszczoły

20 maja ONZ ustanowił Światowym Dniem Pszczół, zwracając uwagę na ich rolę w zachowaniu życia na Ziemi. Na świecie występuje blisko 20 tys. gatunków pszczół, natomiast w Polsce żyje ich ponad 470 gatunków, z czego ponad 200 znajduje się na czerwonej liście gatunków zagrożonych.

Wszystkie gatunki pszczół, odpowiedzialne są za zapylanie roślin kwiatowych, tym samym pełnią ważną ekologiczną funkcję – z zapylonych kwiatów powstają owoce, które dostarczają pożywanie innym organizmom (np. ptakom czy zwierzętom leśnym, a także człowiekowi).

Ochrona pszczół i innych zapylaczy jest niezwykle ważna i potrzebna dla przetrwana życia na Ziemi. W polskich lasach leśnicy od lat wspierają pszczoły, dbając o różnorodność gatunkową pod względem pokarmu pyłkowego i nektarowego potrzebnego im do życia. Sadzą olchy, lipy, jawory, klony i wiele innych krzewów biocenotycznych. Wspierają skupiska roślinne, które kwitnąc zapewniają pokarm pszczołom i wielu innym owadom leśnym.