Asset Publisher Asset Publisher

Wielki powrót samowyrobu

Rosnące ceny energii oraz materiałów opałowych spowodowały na rynku drzewnym spore zachwiania w dostępności surowca. Coraz więcej osób kalkulując koszty poniesione na ogrzewanie domów oraz wydłużony czas oczekiwania na materiał decyduje się na zakup drewna bezpośrednio z lasu lub jego wyrobienie w postaci gałęziówki.

Czynność ta ze względu na niższą cenę drewna oraz odpowiedni potencjał techniczny znana od pokoleń wśród ludności zamieszkującej wioski oraz tereny podmiejskie jest niekoniecznie oczywista dla pozostałych. Pod pojęciem samowyrobu rozumiemy pozyskiwanie drewna opałowego średnio- (S4) i małowymiarowego (M2) kosztem nabywcy, czyli poprzez samodzielną organizację prac polegającą na manipulacji leżącego drewna, następnie jego układaniu w zwarte stosy oraz wywozie z powierzchni.

Wszystko to jednak ma swoje zasady, do których ochotnik - przyszły samowyrobnik powinien się dostosować:

1. Sprzedaż drewna pochodzącego z samowyrobu prowadzona jest przez wszystkie nadleśnictwa na podstawie cennika sprzedaży detalicznej ustalanego na podstawie Zarządzenia Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych oraz wytycznych Dyrektora Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w siedzibie nadleśnictwa lub leśnictwa.

2. Nieodłącznym elementem cennika detalicznego jest regulamin, który ustala kierownik jednostki LP.

3. Dokumentem stwierdzającym sprzedaż detaliczną jest:

- asygnata,

- paragon fiskalny,

- faktura VAT.

4. Osoby zainteresowane pozyskaniem drobnicy opałowej powinny skontaktować się z miejscowym leśniczym, który udostępni teren, na którym będzie można prowadzić samowyrób, następnie udzieli krótkiego instruktażu oraz wystawi pozwolenie uprawniające na wjazd do lasu i prowadzenie prac.

5. Po zakończonym pozyskaniu drewna należy poinformować o tym właściwego leśniczego celem pomiaru drewna i późniejszej możliwości wykupu.

Po spełnieniu wszystkich zasad drewno należy już do klienta i to w jego gestii pozostaje transport pod właściwy adres. Należy pamiętać, iż do wykonania samowyrobu wymagana jest dobra kondycja fizyczna, sprawne narzędzia do pozyskiwania drewna oraz co najmniej 2-osobowa załoga przestrzegająca należycie zasad bezpieczeństwa i higieny pracy.

Tekst i zdjęcia: Grzegorz Olszewski (Nadleśnictwo Międzychód)