Asset Publisher Asset Publisher

Wizyta studentów Koła Naukowego Leśników

W dniu 6 października studenci z Koła Naukowego Leśników Wydziału Leśnego Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu wraz z przewodnikiem dr. hab. Władysławem Kusiakiem przebywali na terenie Nadleśnictwa Międzychód.

Celem kilkudniowego wyjazdu seminaryjnego było poznanie walorów przyrodniczo-gospodarczych Leśnego Kompleksu Promocyjnego „Puszcza Notecka”.
W trakcie pobytu w naszym nadleśnictwie zapoznano się z:
- budownictwem drogowym na przykładzie Trasy Transpuszczańskiej,
- ekspozycjami i funkcjonowaniem Ośrodka Edukacji Ekologicznej Mokrzec
oraz działaniami podejmowanymi w celu zwiększenia udziału odnowień naturalnych sosny.  

tekst: Lech Jankowiak

zdjęcia: Alicja Stefanowska