Asset Publisher Asset Publisher

Współpraca Z Gminą Międzychód w zakresie poprawy infrastruktury drogo-wej

W czwartek 25 lutego 2021r dokonano odbioru robót budowlanych wykonanych na drodze gminnej przebiegającej przez wieś Kaplin.

Osada wybudowana została w latach 60-tych ubiegłego wieku przez Lasy Państwowe jako osiedle robotnicze. Udział finansowy Nadleśnictwa Międzychód  w inwestycji choć nieduży stanowi kolejny przykład dobrej współpracy leśników z władzami gminy Międzychód.

Wyremontowana droga gminna o długości około 400 mb jest drogą łączącą drogę leśną – dojazd pożarowy nr 10 (wybudowany przez nadleśnictwo w 2017 r.) z drogą wojewódzką nr 198 w miejscowości Kaplin. Droga ta stanowi główny dojazd do siedzib dwóch leśnictw oraz do szkółki leśnej i jest głównym szlakiem wywozowym drewna z trzech leśnictw oraz części nadleśnictw: Sieraków i Karwin. Podczas wywozu drewna, zwłaszcza wczesną wiosną i późną jesienią, droga narażona była na liczne uszkodzenia, co utrudniało dojazd osobom prywatnym do swoich posesji oraz do siedzib leśnictw.

Przebudowa tej drogi w znacznym stopniu polepszyła dostęp lokalnej ludności do swoich posesji oraz zmniejszyła uciążliwości związane z transportem drewna. W przypadku zagrożenia pożarem będzie służyć również jako łącznik pomiędzy drogą wojewódzką a dojazdem pożarowym nr 10, co w znacznym stopniu przyspieszy dojazd służb ratowniczo-gaśniczych.