Asset Publisher Asset Publisher

Zdjęcia z Puszczy Noteckiej

W siedzibie Nadleśnictwa Międzychód odbyło się spotkanie robocze dotyczące konkursu fotograficznego pt. „ Piękno lasu Puszczy Noteckiej” w spotkaniu uczestniczyli organizatorzy- przedstawiciele Nadleśnictw Międzychód, Sieraków, Bolewice.

Ze strony Stowarzyszenia Puszcza Notecka udział wziął zespół z biura i główna organizatorka konkursu - Pani Irena Wojciechowska.
Podczas spotkania omówione zostały dotychczasowe działania w zakresie promocji i kolportażu plakatów, oraz plan działania do grudnia br.

Przypominamy że zdjęcia przyjmowane są do dnia 10 listopada br. na adres projekty@puszczanotecka.org, więcej na www puszczanotecka.org, oraz na FB i stronach internetowych nadleśnictw współorganizatorów.

W skład komisji oceniającej wejdą przedstawiciele Nadleśnictw oraz LGD Puszcza Notecka. Komisja swoje posiedzenie zaplanowała na  listopad natomiast uroczystość wręczenia nagród nastąpi w grudniu.

Zachęcamy wszystkich do udziału - pierwsza nagroda rower!