Asset Publisher Asset Publisher

Żerdzianka sosnówka

Żerdzianka sosnówka obiektem zainteresowania naukowców

Od 2018 r. konsorcjum składające się z Instytutu Badawczego Leśnictwa (IBL) i Instytutu Chemii Fizycznej PAN (IChF, lider konsorcjum) prowadzi na terenie Nadleśnictwa Międzychód badania w ramach projektu naukowego pt. „Rozpoznanie chemicznych i wizualnych stymulantów chrząszczy żerdzianki sosnówki podgatunku Monochamus galloprovincialis ssp. pistor" finansowanego przez Narodowe Centrum Nauki i ze środków Funduszu Badań Własnych IBL. Żerdzianka sosnówka (fot. 1) jest gatunkiem owada z rodziny kózkowatych powszechnie występującym w drzewostanach sosnowych w Polsce i innych krajach. Jej znaczenie wzrosło odkąd stała się wektorem inwazyjnego nicienia – węgorka sosnowca Bursaphelenchus xylophilus – zawleczonego do Europy w 1999 r., który może powodować gwałtowne zamieranie sosen (fot. 2 - drzewostan sosny nadmorskiej Pinus pinaster w Portugalii). Nicień jest przenoszony głównie przez niedojrzałe płciowo chrząszcze w trakcie żerowania. W związku z powyższym, głównym celem projektu jest określenie, czy niedojrzałe płciowo żerdzianki wykorzystują bodźce zapachowe (związki chemiczne wydzielane przez pędy sosny zwyczajnej) i/lub bodźce wizualne (kolory) przy wyborze drzew odpowiednich do odbycia żeru uzupełniającego (dojrzewającego). U dojrzałych płciowo żerdzianek natomiast badane jest znaczenie koloru i zapachu przy wyborze materiału odpowiedniego do składania jaj. W doświadczeniach wykorzystywane są pułapki IBL-5 (wersja powiększona, fot. 3) dostarczane przez Zakład Doświadczalny Chemipan IChF.

 

Tekst i zdjęcia: dr hab. Lidia Sukovata, profesor IBL (kierownik badań)