Webcontent-Anzeige Webcontent-Anzeige

Bushcraft i surwiwal – obszar pilotażowy

Nadleśnictwo Międzychód Decyzją Nadleśniczego nr 22 z dnia 19.11.2019 r., wprowadziło obszar pilotażowy o powierzchni 1684 ha, dla uprawiania bushcraftu i surwiwalu w okresie od 21 listopada 2019 do 23 listopada 2020 r.

Uwaga!
Decyzją Nr 107 DYREKTORA GENERALNEGO LASÓW PAŃSTWOWYCH z dnia 25 września 2020 r., okres trwania pilotażu udostępnienia obszarów leśnych celem uprawiania aktywności typu bushcraft i surwiwal, został wydłużony do 31.01.2021 r.

Las to dynamiczny ekosystem, w którym mogą wystąpić różne zjawiska, powodujące zagrożenia.

1. Suche drzewa, które celowo są pozostawione do naturalnego rozpadu i w każdej chwili mogą się przewrócić. Znajdują się one poza drogami leśnymi. Zalecamy chodzenie oznakowanymi szlakami, które są systematycznie sprawdzane pod kątem drzew zagrażających bezpieczeństwu.

2. Suche konary, które mogą w każdej chwili spaść.
3. Drzewa z widocznymi owocnikami grzybów mogą się przewrócić.
4. Przewalone drzewa. Utrudniają poruszanie się. Wejście na pień, który może być śliski, grozi upadkiem.
5. Wystające korzenie drzew, dziury i inne nierówności, o które można się potknąć.
6. Suche gałęzie leżące na ziemi.
7. Koleiny występujące po pracach leśnych.
8. Tłuczeń na drogach szutrowych nadleśnictwa.
9. Strome zbocza wynikające z ukształtowania terenu. Chodzenie po zboczach stwarza ryzyko skręcenia lub złamania stawu skokowego. Do lasu należy chodzić, w odpowiednio dostosowanym do warunków, obuwiu terenowym.
10. Żmije. Spotkanie z tym wężem grozi ukąszeniem. Jad może być niebezpieczny dla zdrowia. W przypadku ukąszenia należy zgłosić się do lekarza.
11. Kleszcze. Najbezpieczniejsze jest chodzenie drogami leśnymi. Największe ryzyko złapania kleszcza występuje na terenach wilgotnych np. przy ciekach wodnych, na mokradłach.
12. Prace leśne. Należy omijać miejsca, w których prowadzona jest wycinka drzew.
13. Maszyny leśne. W lesie należy zachować szczególną ostrożność, ponieważ leśnymi drogami mogą poruszać się: ciężki sprzęt oraz samochody osób pracujących w lesie.
14. Dzikie zwierzęta. W przypadku spotkania należy zachować ostrożność. Psa w lesie trzeba trzymać na smyczy. To wyeliminuje ryzyko nieszczęśliwych spotkań psa z dzikimi zwierzętami.
15. Przy złej pogodzie (burza, silny wiatr, zalegający na drzewach śnieg lub na drogach lód) zwiększa się ryzyko nieszczęśliwych wypadków. W tym czasie wycieczkę do lasu lepiej przełożyć na inny termin.
16. Niewypały i niewybuchy z czasów wojny.
17. Polowania regulujące liczebność zwierzyny. Należy zachować ostrożność.

       ( rodzaje zagrożeń opracowało Nadleśnictwo Gdańsk -  www.nadlesnictwo.gdansk.lasy.gov.pl )

Ankieta skierowana do użytkowników lasów (turystów)