Asset Publisher Asset Publisher

Zasady korzystania z dróg leśnych oraz leśnych dróg udostępnionych do ruchu publicznego

Na podstawie Zarządzenia nr 36 Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych z dnia 28 maja 2021 r. w sprawie wytycznych dotyczących korzystania z dróg leśnych, a także ich oznakowania i udostępniania dla ruchu pojazdami silnikowymi, zaprzęgowymi i motorowerami Nadleśniczy Nadleśnictwa Międzychód:

  • wprowadza Regulamin korzystania z dróg leśnych na terenie Nadleśnictwa Międzychód stanowiący załącznik nr 1 do Zarządzenia nr 15 Nadleśniczego Nadleśnictwa Międzychód z dnia 22.03.2022 w sprawie wprowadzenia „Regulaminu korzystania z dróg leśnych na terenie Nadleśnictwa Międzychód”
  • wprowadza Regulamin korzystania z leśnych dróg udostępnionych do ruchu publicznego dla pojazdów silnikowych, zaprzęgowych i motorowerów na terenie Nadleśnictwa Międzychód stanowiący załącznik nr 1 do Zarządzenia nr 16 Nadleśniczego Nadleśnictwa Międzychód z dnia 22.03.2022 w sprawie wprowadzenia „Regulaminu korzystania z leśnych dróg udostępnionych do ruchu publicznego dla pojazdów silnikowych, zaprzęgowych i motorowerów na terenie Nadleśnictwa Międzychód”
  • udostępnia do ruchu publicznego drogi leśne, których wykaz stanowi załącznik nr 1 do Zarządzenia nr 34 Nadleśniczego Nadleśnictwa Międzychód z dnia 14.10.2022 r. w sprawie udostępniania dróg leśnych na terenie Nadleśnictwa Międzychód dla ruchu pojazdami silnikowymi, zaprzęgowymi i motorowerami
  • zezwala na postój pojazdów w miejscach, których wykaz stanowi załącznik nr 2 do Zarządzenia nr 34 Nadleśniczego Nadleśnictwa Międzychód z dnia 14.10.2022 r. w sprawie udostępniania dróg leśnych na terenie Nadleśnictwa Międzychód dla ruchu pojazdami silnikowymi, zaprzęgowymi i motorowerami

Lokalizacja dróg leśnych oraz usytuowanie wyznaczonych miejsc postojowych zostało przedstawione na mapie poglądowej stanowiącej załącznik nr 3 do Zarządzenia nr 34 z dnia 14.10.2022 r. w sprawie udostępniania dróg leśnych na terenie Nadleśnictwa Międzychód dla ruchu pojazdami silnikowymi, zaprzęgowymi i motorowerami

Projekty organizacji ruchu dla każdej z udostępnionych dróg leśnych zostały zawarte w opracowaniach od nr 1 do nr 17, stanowiących integralną część Zarządzenia nr 34 z dnia 14.10.2022 r. w sprawie udostępniania dróg leśnych na terenie Nadleśnictwa Międzychód dla ruchu pojazdami silnikowymi, zaprzęgowymi i motorowerami

resources-to-get