Asset Publisher Asset Publisher

Parki Krajobrazowe

Parki krajobrazowe tworzy się na terenach o wyjątkowych walorach przyrodniczych i estetyczno-krajobrazowych. Mamy ich w Polsce 125. Zajmują 2,5 mln ha, z czego blisko 1,3 mln ha to lasy.

Pszczewski Park Krajobrazowy.

Pszczewski Park Krajobrazowy utworzono na podstawie Uchwały Nr XI/63/86 Wojewódzkiej Rady Narodowej w Gorzowie Wielkopolskim z dnia 25 kwietnia 1986 r. w sprawie utworzenia Pszczewskiego Parku Krajobrazowego (Dz. Urz. Woj. Gorzowskiego z 1986 r., Nr 9 poz. 105). Podstawę prawną utrzymano w mocy Rozporządzeniem Nr 9 Wojewody Gorzowskiego z dnia 25 czerwca 1998 r. w sprawie Pszczewskiego Parku Krajobrazowego (Dz. Urz. Woj. Gorzowskiego z 1998 r., Nr 12 poz. 124 z 1998). Obecnie obowiązującym aktem prawnym jest Uchwała nr V/75/19 Sejmiku Woj. Lubuskiego z 15.04.2019 r. w sprawie Pszczewskiego Parku Krajobrazowego oraz Uchwała NR XXXV/393/2013 Sejmiku Województwa Lubuskiego z dnia 18 marca 2013 r. w sprawie ustanowienia planu ochrony dla Pszczewskiego Parku Krajobrazowego na lata 2013-2032 (Dz. Urz. Woj. Lubuskiego z 2013 r., poz. 826).

Pszczewski Park Krajobrazowy obejmuje obszar o powierzchni 9724,01 ha, w tym na terenie Nadleśnictwa Międzychód – 754 ha.