Asset Publisher Asset Publisher

Użytki ekologiczne

Użytki ekologiczne to zwykle obiekty o niewielkiej powierzchni – małe oczka wodne, śródpolne kępy drzew i krzewów, torfowiska, bagna i wydmy. To pozostałości ekosystemów, mające znaczenie dla zachowania różnorodności biologicznej. Obecnie mamy ich w Polsce ponad 9 tys. na powierzchni prawie 30 tys. ha.

Na terenie Nadleśnictwa Międzychód jest 10 użytków ekologicznych zajmujących łącznie powierzchnię 38,73 ha.

Wykaz istniejących użytków ekologicznych:

 

Lp.

Nazwa

Akt prawny

Gmina

Leśnictwo

Oddział, pododdział

Pow. /ha/

1

Bagno

Rozp. Woj. Lub. nr 5/2002                                          z dnia 25.03.2002 r

Skwierzyna

Kraniec

73 c

4,60

2

Między Liniami

Rozp. Woj. Lub. nr 5/2002                                          z dnia 25.03.2002 r

Skwierzyna

Leszczyny

195 f

0,75

3

Bagno Radusz

Uchwała Nr XXVIII/164/ 2004 Rady Miejskiej Międzychodu
z dnia 16.11.2004 r.                              
Uchwała Nr XLV/381/2013 r. z dn.23.X.2013 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XXVIII/164/2004                                 Uchwała Nr XLV/382/2013 z dn.23.X.2013 r. w sprawie nadania nazw użytkom ekologicznym.

Międzychód

Kamień

283 g, 284 i,j

2,60

4

Makąty

Uchwała Nr XXVIII/164/ 2004 Rady Miejskiej Międzychodu
z dnia 16.11.2004 r.                              
Uchwała Nr XLV/381/2013 r. z dn.23.X.2013 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XXVIII/164/2004                                 Uchwała Nr XLV/382/2013 z dn.23.X.2013 r. w sprawie nadania nazw użytkom ekologicznym.

Międzychód

Mokrzec

527 f, 562 b

9,13

5

Leszczyny

Rozp. Woj. Lub. nr 5/2002                                          z dnia 25.03.2002 r

Skwierzyna

Żmijowiec

252 h

0,59

6

Bagienko Zamyślin

Uchwała Nr XXX/236/09 Rady Miejskiej w Skwierzynie
z dn. 4.06.2009r.

Skwierzyna

Żmijowiec

430 d,f

2,40

7

Torfowisko Aleksandrowo

Uchwała Nr XXVIII/164/ 2004 Rady Miejskiej Międzychodu
z dnia 16.11.2004 r.                              
Uchwała Nr XLV/381/2013 r. z dn.23.X.2013 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XXVIII/164/2004                                 Uchwała Nr XLV/382/2013 z dn.23.X.2013 r. w sprawie nadania nazw użytkom ekologicznym.

Międzychód

Kolno

5 d, 12 a

5,14

8

Bagno Borek

Uchwała Nr XLVI/354/ 2009 Rady Miejskiej Międzychodu z dn. 16.12.2009 r.

Międzychód

Kolno

24 k

3,71

9

Mszar

Uchwała Nr XLVI/354/ 2009 Rady Miejskiej Międzychodu z dn. 16.12.2009 r.

Międzychód

Kolno

12 f

1,28

10

Bagno Maszyna

Uchwała Nr XXVIII/164/ 2004 Rady Miejskiej Międzychodu
z dnia 16.11.2004 r.                              
Uchwała Nr XLV/381/2013 r. z dn.23.X.2013 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XXVIII/164/2004                                 Uchwała Nr XLV/382/2013 z dn.23.X.2013 r. w sprawie nadania nazw użytkom ekologicznym.

Międzychód

Muchocin

67 f

8,53

Makąty" (fot. A. Winkler)