Asset Publisher Asset Publisher

Lasy zagrożone pożarami

W okresie największego zagrożenia pożarowego - wiosna, lato, jesień, często wystarczy iskra, aby spłonęło kilka, kilkanaście czy kilkadziesiąt hektarów lasu.

Ludzie odpowiadają za ponad 90% pożarów lasu. Umyślne podpalenia, wczesnowiosenne wypalanie roślinności, nieostrożność z ogniem - to tylko niektóre przyczyny powstawania pożarów lasu.

Pożary wiosenne, zwłaszcza powierzchni trawiastej, wytwarzają znaczną dynamikę ognia i w krótkim czasie obejmują duże powierzchnie, prowadzą też do dużego zadymienia. Należy pamiętać, że po zimie trawy są wysuszone i palą się bardzo szybko. Prędkość rozprzestrzeniania się pożaru może wynosić ponad 20 km/h (szybki bieg to prawie 20 km/h, szybka jazda na rowerze to około 30 km/h). W rozprzestrzenianiu ognia pomaga także wiatr. W przypadku dużej jego prędkości i gwałtownej zmiany kierunku, pożary bardzo często wymykają się spod kontroli i przenoszą na pobliskie lasy i zabudowania. Niejednokrotnie w takich pożarach ludzie tracą dobytek całego życia. Występuje również bezpośrednie zagrożenie dla zdrowia i życia ludzi oraz zwierząt.Wypalanie traw to także bardzo duże zagrożenie dla lasów. Ogień z suchych traw porastających nieużytki niejednokrotnie przenosi się na obszary leśne.

Co zrobić gdy jesteś świadkiem pożaru?

Oceń sytuację:

 • Jeżeli jest to zarzewie pożaru i zauważysz tlącą się pokrywę ściółkową, trawę, pojedyncze gałęzie na niewielkiej powierzchni ( 1 m²) podejmij próbę jego ugaszenia.
  W tym celu wykorzystaj np.: gałęzie, koc, części ubioru, wodę (jeżeli jest dostępna), lub spróbuj przy pomocy łopaty odkryć wierzchnią warstwę ziemi by uniemożliwić rozprzestrzenianie się ognia.
  Następnie zawiadom o zaistniałej sytuacji straż pożarną lub służby leśne.
 • Jeżeli jest to pożar niemożliwy do ugaszenia przy pomocy dostępnych ci środków:
  • sprawdź czy jesteś w bezpiecznym miejscu, jeśli nie - uciekaj,
  • sprawdź, co się pali, ustal dokładny „adres” pożaru,
  • niezwłocznie zawiadom osoby znajdujące się w strefie zagrożenia, zaalarmuj STRAŻ POŻARNĄ TEL. 998 , POLICJĘ TEL. 997, TEL. ALARMOWY 112 lub inne osoby funkcyjne (może to być wójt, sołtys, leśniczy lub strażnik leśny),
  • podaj zebrane wcześniej informacje – cechy charakterystyczne pożaru (co się pali, gdzie, czy jest zagrożenie dla miejscowości),
  • podaj swoje dane personalne: imię i nazwisko oraz numer telefonu,
   z którego dzwonisz.

PAMIĘTAJ!

1. W przypadku rozprzestrzeniania się pożaru ewakuuj się w kierunku przeciwnym do kierunku wiatru.

2. Jeśli znajdziesz się w strefie zadymienia pochyl się nisko (przy ziemi jest mniej dymu) oraz osłoń usta i nos chustką lub częściami odzieży.