Asset Publisher Asset Publisher

Ognista Puszcza 2019

W Puszczy Noteckiej na terenie Nadleśnictw Karwin, Skwierzyna i Międzychód odbyły się w dniach 03-04 kwietnia 2019 krajowe ćwiczenia ratownicze „Ognista Puszcza 2019”.

W manewrach wzięły udział polskie moduły GFFFV (z ang. Ground Forest Fire Fighting using Vehicles – w wolnym tłumaczeniu to gaszenie z ziemi pożarów lasów przy użyciu pojazdów) z województwa zachodnio-pomorskiego, wielkopolskiego, lubuskiego i dolnośląskiego. Polakom pomagał moduł  z Niemiec wyposażony w moduł pomp wysokiej wydajności HCP Berlińskiej Federalnej Agencji Pomocy Technicznej. Ćwiczenia były organizowane w koncepcji międzynarodowej, co pozwoliło sprawdzić funkcjonowanie Unijnego Mechanizmu Ochrony Ludności, w ramach którego działają moduły do gaszenia pożarów lasów z użyciem samochodów GFFFV. Do Puszczy Noteckiej przybyło ponad 400 strażaków i ponad 120 samochodów pożarniczych. Strażacy zbudowali własne, samowystarczalne obozowiska. Ćwiczenia były obserwowane i oceniane przez funkcjonariuszy powołanych przez Komendanta Głównego Straży Pożarnej.
  
Oprócz modułów w ćwiczeniach udział wzięły specjalistyczne grupy ratownictwa chemicznego i wysokościowego Państwowej Straży Pożarnej, pracownicy Lasów Państwowych, a także funkcjonariusze Policji i Straży Granicznej. W ostatnim dniu manewrów strażackich odbyła się uroczysta odprawa, a Nadleśnictwa Karwin, Skwierzyna i Międzychód zaprezentowały swoje stoiska promocyjno – edukacyjne, promujące historię leśnictwa oraz „Dary Lasu”.