Asset Publisher Asset Publisher

Powstaje Zespół Lokalnej Współpracy w Nadleśnictwie Międzychód. Chcesz być w zespole wyślij zgłoszenie lub zadzwoń.

Serdecznie zapraszamy społeczność lokalną oraz lokalne organizacje zainteresowane lasami, do aktywnej współpracy w Zespole Lokalnej Współpracy (ZLW).

Zespół Lokalnej Współpracy będzie doradzał Dyrektorowi Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Szczecinie, podczas tworzenia planu urządzenia lasu dla Nadleśnictwa Międzychód na lata 2025-2034, w sprawach dotyczących lasów o zwiększonej funkcji społecznej.

Zadaniem Zespołu będzie przede wszystkim rozpoznanie oczekiwań lokalnych społeczności co do funkcji otaczających je lasów, wyznaczenie lasów o zwiększonej funkcji społecznej, kształtowanie świadomości przyrodniczej (ekologicznej) społeczeństwa.

Zgłoszenia można przesyłać na adres e-mail: miedzychod@szczecin.lasy.gov.pl  do dnia 10.11.2023 r.

Zapraszamy także do kontaktu telefonicznego pod numerem 95 748 20 91 lub do siedziby nadleśnictwa – Przedlesie 12, 64 – 400 Międzychód.

Resources to get