Asset Publisher Asset Publisher

Pszczoły wracają do lasu

W środowisku, skład gatunkowy roślin nie zawsze zapewnia rodzinom pszczelim ciągłość w dostępie do podstawowego ich pokarmu, nektaru i pyłku kwiatowego.

Także rozkład sezonowy występowania pokarmu w środowisku nie zawsze pokrywa się z aktualnymi potrzebami rodzin, których demografia stale się zmienia. Wraz ze zmianami sezonowymi w liczebności rodzin zmieniają się ich potrzeby żywieniowe. Brak lub ograniczony dostęp do pokarmu często bywa przyczyną niedożywienia pszczół i w konsekwencji poważnych problemów rozwojowych i zdrowotnych.

   W ramach projektu rozwojowego pod nazwą „Zdrowa żywność z Polskich Lasów – Pszczoły wracają do lasu”, w Nadleśnictwie Międzychód obecnie realizowane są badania z wykorzystaniem wag pasiecznych. Badania mają na celu rozpoznanie potencjału miododajnego lasów i możliwości ich racjonalnego wykorzystania w ramach prowadzonej gospodarki pasiecznej.
Jednym z etapów projektu jest określenie przynależności podgatunkowej rodzin pszczelich zasiedlających monitorowane ule, co ułatwi dobór gatunków roślin zalecanych do wprowadzenia w celu zasilenia bazy pokarmowej pszczół. Do określenia przynależności podgatunkowej pszczół niezbędne jest pobranie prób rodzin pszczelich z monitorowanych uli.