Asset Publisher Asset Publisher

Szkolenie przeciwpożarowe

W dniach 8 i 11 kwietnia odbyło się szkolenie w zakresie ochrony przeciwpożarowej dla pracowników Nadleśnictwa Międzychód, obejmujące zarówno część teoretyczną jak i praktyczną.

W trakcie zajęć poruszono kwestie związane z:

  • zagrożeniami pożarowymi występującymi w zakładzie,
  • obowiązkami w zakresie zapobiegania pożarom,
  • zasadami postępowania na wypadek pożaru,
  • zasadami użycia podręcznego sprzętu gaśniczego,
  • zadaniami i obowiązkami dotyczącymi ochrony przeciwpożarowej, wynikającymi z zajmowanego stanowiska oraz Instrukcji Bezpieczeństwa Pożarowego opracowanej dla zakładu.

Szkolenie zostało przeprowadzone przez st. kpt. w st. sp. Jacka Ratajczaka.