Asset Publisher Asset Publisher

Sztandar dla Nadleśnictwa Międzychód

W styczniu 2020 roku Nadleśnictwo Międzychód będzie obchodzić 100-lecie działalności w niepodległej Polsce.

W związku z tym wydarzeniem, dnia 10 grudnia 2018 roku zawiązał się Społeczny Komitet Fundacji Sztandaru dla Nadleśnictwa Międzychód. Mamy  nadzieję, że nadanie sztandaru nastąpi 22 stycznia 2020 roku.
Zwracamy się z uprzejmą prośbą o włączenie się w tę niecodzienną inicjatywę wspierając ją finansowo.

W załączniku zamieszczamy prośbę Społecznego Komitetu Fundacji Sztandaru dla Nadleśnictwa Międzychód.