Asset Publisher Asset Publisher

Trzeba dobrze rozpoznać wroga…

W wyniku trwającej od 2018 r. suszy wiele drzewostanów jest osłabionych i w konsekwencji bardziej narażonych na ataki ze strony owadów, tzw. szkodników wtórnych.

Żery tych kambio- i ksylofagów ostatecznie doprowadzają do zamierania drzew. Zadaniem leśników jest monitorowanie zagrożenia lasu oraz powstrzymanie gradacji szkodników owadzich. Najefektywniejszym sposobem zapobiegania tym zjawiskom jest wycinanie drzew opanowanych przez szkodnika i wywożenie zasiedlonego drewna z lasu, by zapobiec rozprzestrzenianiu się owadów na kolejne obszary.

Aby wiedzieć, jak walczyć z poszczególnymi szkodnikami, należy dobrze rozpoznać wroga. Pracownicy Służby Leśnej Nadleśnictwa Międzychód zostali przeszkoleni w tym temacie przez pracowników Zespołu Ochrony Lasu w Szczecinku. Umiejętność rozpoznawania gatunków korników po wyglądzie i sposobie żerowania oraz znajomość ich biologii pozwoli na dobór odpowiedniego postępowania ochronnego.