Asset Publisher Asset Publisher

Nadzór nad lasami niepaństwowymi

Lasy prywatne stanowią ok. 17 proc. lasów w Polsce. Ponad 70 proc. starostw powierza prowadzenie nadzoru nad gospodarką leśną w lasach prywatnych leśnikom z Lasów Państwowych

Zgodnie z przepisami ustawy o lasach Lasy Państwowe zobowiązane są służyć radą i pomocą prywatnym właścicielom lasów w prowadzeniu gospodarki leśnej. Leśnicy w ramach tych działań:
• doradzają prywatnym właścicielom, jak prowadzić gospodarkę leśną;
• udostępniają sadzonki drzew i krzewów leśnych;
• wykonują na koszt nadleśnictw zabiegi zwalczające i ochronne w lasach prywatnych, jeśli wystąpią tam organizmy  szkodliwe, zagrażające trwałości lasu;
• organizują wykonanie zadań gospodarczych w lesie (w tym sprzedaż drewna), na podstawie umowy z właścicielem lasu;
• sporządzają wielkoobszarowe inwentaryzacje stanu lasów oraz prowadzą bank danych o lasach.

Więcej na ten temat

Nadzór nad lasami niepaństwowymi w leżącymi w zasięgu gminy Międzychód sprawuje Starostwo Powiatowe w Międzychodzie, natomiast Nadleśnictwo Międzychód w zasięgu swojego działania sprawuje nadzór nad lasami niepaństwowymi gmin: Przytoczna, Pszczew, Skwierzyna. Osobą odpowiedzialną jest Specjalista SL ds. lasów nadzorowanych i gospodarki łowieckiej Adrianna Ratajska
tel. 95 748 20 91 wew. 334, e-mail. adrianna.ratajska@szczecin.lasy.gov.pl