Asset Publisher Asset Publisher

Oferta Edukacyjna

Serdecznie zapraszamy Państwa do odwiedzenia naszych okolic i zapoznania się z naszą ofertą edukacyjną.

Oferta edukacyjna Nadleśnictwa Międzychód skierowana jest głównie do dzieci uczęszczających do przedszkoli, szkół podstawowych, młodzieży szkół średnich, a także zorganizowanych grup dorosłych.

Ośrodek Edukacji Ekologicznej Mokrzec


W Ośrodku realizujemy program, którego zadaniem jest osiągnięcie następujących celów:
- przekazanie wiedzy na temat historii Puszczy Noteckiej oraz uwrażliwienie na wartości kulturowe regionu i kształtowanie emocjonalnego związku z rodzinnymi stronami,
- promowanie współczesnego leśnictwa oraz kultury i historii leśnictwa,
- promowanie obszarów Natura 2000,
- dostrzeganie specyfiki przyrodniczej i krajobrazowej Puszczy Noteckiej, zapoznanie z fauną i florą tego obszaru,
- podnoszenie świadomości ekologicznej, szerzenie wiedzy z zakresu ochrony przyrody,
- uświadomienie współzależności między człowiekiem, społeczeństwem a przyrodą,
- upowszechnienie wiedzy na temat zrównoważonej i wielofunkcyjnej gospodarki leśnej,
- uwrażliwienie na piękno przyrody oraz kształtowanie zachowań przyjaznych środowisku.

Sala wykładowa z ekspozycją ptaków i ssaków Puszczy Noteckiej, mapą interaktywną, wyposażona w sprzęt multimedialny oraz gry edukacyjne.
Przykładowe tematy zajęć:
- Zagrożenie pożarami obszarów leśnych. System ochrony p-poż na terenie Puszczy Noteckiej,
- Racjonalna gospodarka populacjami zwierzyny łownej.
- Ochrona rzadkich gatunków roślin i zwierząt.
- Europejska sieć Natura 2000.

Ekspozycja przedstawiająca pracę leśników oraz narzędzia stosowane dawniej w pracach leśnych.
Przykładowy temat zajęć:
-Historia leśnictwa na terenie Puszczy Noteckiej.

Izba pamięci Radusza. Cykl map, zdjęcia, dokumenty oraz eksponaty prezentujące historię puszczańskiej wsi Radusz.

Przykładowy temat zajęć:
- Historia Radusza-wsi, której nie ma.

Zajęcia dostosowane są do wszystkich grup wiekowych (dzieci przedszkolne, szkoły podstawowe, szkoły średnie, dorośli).

Ośrodek jest czynny dla grup zorganizowanych od poniedziałku do piątku,  po wcześniejszym uzgodnieniu z Nadleśnictwem Międzychód. 

W miesiącach lipiec - sierpień Ośrodek można zwiedzać  w soboty od 10.00 do 14.00. (w czerwcu w ostatnią sobotę miesiąca).

Ścieżka dydaktyczna  „Bobrowy zakątek"

Ścieżka powstała z myślą zaprezentowania społeczeństwu, a zwłaszcza młodzieży szkolnej walorów przyrodniczych i kulturowych fragmentu Puszczy Noteckiej. Wędrując wyznaczonym szlakiem można poznać charakterystyczne puszczańskie siedliska, zapoznać się ze składem gatunkowym tutejszych drzewostanów, niektórymi zagadnieniami z zakresu gospodarki leśnej oraz historii Puszczy.

Trasa przeznaczona jest dla dzieci ze szkół podstawowych, szkół średnich, dorosłych.

Grupy zorganizowane mogą zwiedzać ścieżkę dydaktyczną z przewodnikiem, po wcześniejszym uzgodnieniu terminu.

 

Ścieżka dydaktyczna w szkółce leśnej „Kaplin"


Dzieci przemierzając ścieżkę w szkółce leśnej zapoznają się z różnymi zagadnieniami np. leśne przedszkole, leśny budzik, chrust, mikoryzy, wędrówki drzew, zwierzęta naszych lasów, użytkowanie lasu, produkcja szkółkarska. Można również zapoznać się ze sprzętami pracującymi w szkółce oraz deszczownią. Poziom trudności tematyki jest dobierany do poziomu wiekowego zwiedzających. Przybliża się tu przede wszystkim tematykę produkcji sadzonek, specyfikę szkółkarstwa, selekcji i nasiennictwa.

Trasa przeznaczona jest dla dzieci z przedszkoli i szkół podstawowych z klas I-III.

Grupy zorganizowane mogą zwiedzać ścieżkę dydaktyczną z przewodnikiem, po wcześniejszym uzgodnieniu terminu.

Zajęcia z zakresu edukacji leśnej prowadzone są również w szkołach.
 

Zajęcia prowadzone są bezpłatnie.

Wszystkich zainteresowanych prosimy o kontakt z p. Małgorzatą Winkler - Jankowiak
tel. 95748 20 91wew. 681; 504 391 229; e-mail: malgorzata.winkler@szczecin.lasy.gov.pl, która chętnie Państwu pomoże i udzieli wszelkich niezbędnych informacji.

Poniżej znajduje się regulamin uczestnictwa w zajęciach edukacyjnych na terenie Nadleśnictwa Międzychód, program edukacji leśnej oraz plan działalności edukacyjnej.