Asset Publisher Asset Publisher

PEFC

Certyfikacja PEFC umożliwia wprowadzenie na rynek produktów pochodzących z drewna certyfikowanego według standardów PEFC. By móc sprzedawać produkty oznaczone jako certyfikowane przez PEFC, zarządzający lasami muszą uzyskać certyfikat gospodarki leśnej, zaś przedsiębiorstwa biorące udział w procesie przetwarzania drewna i handlu nim muszą uzyskać certyfikat kontroli pochodzenia produktu. Ponadto, wszystkie certyfikowane jednostki muszą zwrócić się o wydanie licencji na stosowanie loga PEFC.

W roku 2017 lasy Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Szczecinie poddane zostały certyfikacji w systemie PEFC i uzyskały kolejne potwierdzenie o prowadzeniu gospodarki leśnej w sposób trwały i zrównoważony.

Certyfikat PEFC jest weryfikowane w wyniku przeprowadzanych audytów okresowych, które pozwalają sprawdzić system prowadzonej gospodarki leśnej.Certyfikat dobrej gospodarki leśnej wg systemu PEFC o numerze: PEFC-17/0618, ważny jest do dnia 13/11/2023 oraz pozostaje ważny
z zastrzeżeniem uzyskiwania pozytywnych wyników auditów nadzoru.

Wydanie 2. Certyfikowany od 14 listopada 2017 r.