Asset Publisher Asset Publisher

Użytkowanie lasu

Użytkowanie lasu to korzystanie z jego zasobów – pozyskanie drewna, zbiór płodów runa leśnego, zbiór roślin lub ich części na potrzeby przemysłu farmaceutycznego, pozyskanie choinek, eksploatacja kopalin i wiele innych. Leśnicy umożliwiają społeczeństwu korzystanie z darów lasu, ale w sposób zapewniający mu trwałość.

Rozmiar pozyskania drewna określony jest w planie urządzenia lasu, który sporządzany jest dla każdego nadleśnictwa na 10 lat. Zapewnia on pozyskiwanie drewna w granicach nie tylko  nieprzekraczających możliwości produkcyjnych lasu, lecz także systematycznie zwiększających zapas drewna pozostającego w lasach, tzw. zapas na pniu. Krótko mówiąc, leśnicy prowadzą w lasach gospodarkę w sposób zapewniający ich trwałość i możliwość biologicznego odtwarzania.

O wielkości pozyskania drewna decyduje tzw. etat cięć określony w każdym planie urządzenia lasu. Jest to ilość drewna możliwa do wycięcia w określonych drzewostanach na określonej powierzchni  w okresie 10 lat objętych planem.  Dzięki temu, że etat jest niższy niż przyrost drewna w tym samym okresie, następuje stały wzrost zapasu „drewna na pniu" (w Polsce pozyskuje się ok. 55 proc. przyrostu). Ocenia się, że zasobność polskich lasów wynosi obecnie ponad 2,049 mld m sześć. drewna.

Pozyskane drewno pochodzi z:

  • cięć rębnych – usuwania z lasu drzewostanów „dojrzałych"; ich podstawowym celem jest przebudowa i odtworzenie drzewostanów;
  • cięć pielęgnacyjnych (czyszczeń i trzebieży) – usuwania z lasu części drzew uznanych za niepożądane i szkodliwe dla pozostałych drzew i wartościowych elementów drzewostanu;
  • cięć niezaplanowanych – są one konsekwencją wystąpienia klęsk żywiołowych w lasach.

Przeczytaj więcej na www.lasy.gov.pl.

Obecnie zasoby drzewne Nadleśnictwa Międzychód wynoszą 6,1 mln. m³. Ilość drewna przeznaczona do pozyskania w ciągu roku stanowi 2,3% aktualnych zasobów.

Nadleśnictwo Międzychód prowadzi gospodarkę leśną na powierzchni ponad 24 tys. ha i pozyskuje rocznie ok. 143,5 tys. m³ drewna.

Rozmiar pozyskania wynika ze stosowania cięć pielęgnacyjnych (w drzewostanach młodszych), cięć rębnych (w drzewostanach dojrzałych do wyrębu) oraz cięć będących następstwem nieprzewidzianych sytuacji (np. klęski żywiołowej). W cięciach przedrębnych w Nadleśnictwie Międzychód pozyskuje się około połowy ogólnej masy tj 58,6 tys. m³ grubizny, w cięciach rębnych – ponad 84,9 tys. m³. Większość pozyskania stanowi drewno sosny. Z gatunków liściastych pozyskuje się głównie: brzozę,olszę i dęba.

  Załadunek drewna (fot. Paweł Gurlaga)  

(fot. Lech Jankowiak)
                                          Pozyskanie drewna harwesterem                                                         
Drewno pozyskane na terenie Nadleśnictwa Międzychód trafia głównie do przedsiębiorstw zajmujących się dalszym przerobem tego surowca: tartaków, zakładów przemysłu celulozowo-papierniczego, fabryk płyt, producentów programów ogrodowych, opakowań oraz peletu. Ponadto drewno opałowe kupowane jest przez nabywców indywidualnych na potrzeby gospodarstw domowych, a także trafia do elektrociepłowni, w których wykorzystuje się je jako odnawialne źródło do produkcji energii.

Zapoznaj się z ofertą sprzedaży drewna Nadleśnictwa Międzychód.