Asset Publisher Asset Publisher

Seminarium terenowe

W Nadleśnictwie Międzychód odbyło się Seminarium terenowe

z tematem wiodącym pt.: „Glebotwórcza rola podłoża skalnego i szaty roślinnej na młodoglacjalnych terenach w III Wielkopolsko-Pomorskiej krainie przyrodniczo-leśnej na przykładzie mezoregionu Puszczy Noteckiej w Nadleśnictwie Międzychód RDLP w Szczecinie". Uczestnikami praktycznych zajęć dydaktycznych byli studenci II roku studiów z Wyższej Szkoły Zarządzania Środowiskiem w Tucholi, a osobą prowadzącą zajęcia był dr inż. Antoni Sienkiewicz. Po zakończonej części terenowej wszyscy udali się do Ośrodka Edukacji Ekologicznej Mokrzec. Studenci wysłuchali prelekcji nadleśniczego Nadleśnictwa Międzychód – Piotra Bielanowskiego, obejrzeli film promocyjno-edukacyjny i zwiedzili ekspozycje w Ośrodku.