Asset Publisher Asset Publisher

100-lecie gradacji strzygoni choinówki w Puszczy Noteckiej

Krajobraz Puszczy Noteckiej na przestrzeni lat 1922-1925 kształtował się zupełnie inaczej niż w obecnych czasach. We wspomnianym powyżej przedziale czasowym miały miejsce wydarzenia, które w sposób znaczący wpłynęły nie tylko na wspomniany krajobraz Puszczy Noteckiej ale również na szeroko pojętą organizację życia społeczności lokalnej.

Z całą stanowczością możemy postawić hipotezę, że wydarzenia te stanowią szerokie pole do dyskusji o gospodarce leśnej w Polsce. Zjawisko to na pierwszy rzut oka rysuje się w wyobraźni człowieka zdecydowanie negatywnie, stanowi jednak potencjał w obszarze promocji a dokładniej ,,turystyki historycznej,, .

Wydarzenia, które trwale wpłynęły na krajobraz Puszczy Noteckiej to masowy pojaw ,,sówki choinówki,, - dziś strzygoni choinówki, który miał swój początek w 1922 r.

Na przestrzeni trzech lat na obszarze Rzeczypospolitej uległo zniszczeniu około 220 tys. ha drzewostanów sosnowych (Puszcza Notecka 70 tys. ha, całkowitemu zniszczeniu uległo ponad 81 %  drzewostanów). Klęska ta zmieniła krajobraz puszczy na wiele dziesięcioleci, czego konsekwencje widzimy i ponosimy po dziś dzień. Dramatyczna walka leśników z owadem toczyła się na każdym jej skrawku. W samych nadleśnictwach państwowych na terenie Polski znajdujących się w obecnych granicach Puszczy Noteckiej wycięto ponad 3,5 mln m3 drewna. W działania związane z walką przeciwko strzygoni zaangażowanych zostało tysiące pracowników leśnych. Mający miejsce masowy pojaw wspomnianego motyla wiązał się również z koniecznością rozwinięcia żeglugi, sieci dróg i kolei. Wydarzenia, choć tragiczne w skutkach dla stricte przyrodniczego kształtu Puszczy Noteckiej, stanowiły swoisty potencjał dla rozwoju ekonomicznego regionu. W związku z rozwojem infrastruktury rzecznej oraz drogowej a także wzrostem zatrudnienia będącego odpowiedzią na mającą miejsce klęskę, społeczność lokalna w ówczesnych wydarzeniach upatrywała także nadzieję na polepszenie swojej sytuacji materialnej.

Za najważniejszy cel ówczesne leśnictwa, na terenie których rozegrała się wspomniana tragedia obrały sobie odnowienie lasów. Udało się zapobiec procesom stepowienia wydm puszczy. Zestawiając wspomnienia, dane statystyczne, archiwalne i  zdjęcia z lat 1922-1939 rysuje się historia, o której powinniśmy pamiętać odpoczywając, pracując i żyjąc w Puszczy Noteckiej.

 

 Nadleśnictwo Międzychód pragnie przypomnieć o tamtych dniach poprzez przygotowanie szeregu artykułów w prasie, wystaw i prelekcji - najbliższa już 10 września podczas XIX Święta Podgrzybka, czy październikowa konferencja "Puszcza Notecka. Człowiek - Las - Drewno".
Zapraszamy!

Artykuł do pobrania